Posters

van Beeldsprakig


Bekijk de posters

Beschikbare posters

Kom zeker nog eens terug! Binnenkort zijn er meer posters beschikbaar.

Over de ontwerper

Graag stel ik me kort voor: Ik ben Nienke Homans. Omdat ik inmiddels ruim 20 jaar als audioloog werkzaam ben in het Erasmus MC, durf ik wel te zeggen dat ik wat ervaring heb met mensen met slechthorendheid. Het luisteren naar slechthorende patiënten heeft de afgelopen jaren veel interessante inkijkjes gegeven in de moeilijkheden die slechthorenden ervaren in uiteenlopende situaties. Dit heeft ertoe geleid dat ik mijn hobby grafisch design ben gaan combineren met audiologie. Door middel van beeld kunnen slechthorenden anderen laten ervaren waar zij tegenaan lopen in het dagelijks leven. Bijvoorbeeld: ‘verstaan in drukte is moeilijk’ of ‘oorsuizen beïnvloedt mijn spraakverstaan’. Personen met slechthorendheid voelen zich hierdoor gesterkt en de afgelopen jaren heb ik vele hele leuke reacties mogen ontvangen op mijn ontwerpen. Ik vind het dan ook ontzettend leuk dat Kristal de posters nu gebruikt voor hun scholingen en ook opneem in de webshop.

Mocht u een idee hebben voor een poster, een aanpassing op maat willen (bv met het logo van het bedrijf, andere kleuren, ander formaat of zelfs een heel nieuw concept samen willen uitdenken, neem dan zeker contact op via Kristal of via instagram: @beeldsprakig

bol_popup

Laten we elkaar leren kennen

Neem contact met ons op